Harhas


Eigennaam ♂

Betekenis: Woede – behoeftig – arm

Grootvader van Sallum, echtgenoot van Hulda

Bijbelverzen:

(2 Koningen 22:14) Toen ging de priester Hilkía, en Ahíkam, en Achbor, en Safan, en Asája henen tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Sallum, den zoon van Tikva, den zoon van Harhas, den klederbewaarder (zij nu woonde te Jeruzalem, in het tweede deel), en zij spraken tot haar.

Deel dit artikel op: