Appiusmarkt

Naam van een marktplein

Betekenis: Geen

Bijbelverzen:

(Handelingen 28:15) En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appiusmarkt, en de drie tabernen; welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed.

Deel dit artikel op: