Ezra


Hulp. Een priester en schriftgeleerde, die leiding gaf aan een deel van het volk bij en na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap (± 60 v. Chr.; Ezra 8, 9). Op het loofhuttenfeest leest Ezra de tora voor (de eerste 5 boeken van de bijbel) gedurende de gehele dag (Neh. 8).

Deel dit artikel op: