Bethsáïda

Plaatsnaam Betekenis: Huis van vis – huis van proviand – huis van barmhartigheid Vissersplaats aan de noordzijde van het meer van Galilea, woonplaats van de discipelen Andreas, Petrus en Filippus. In de...

Beth-Rechob

Plaatsnaam Betekenis: Plaats van de kamer – huis van de straat Een plaats in de buurt van het dal met de stad Laïs later veranderde de naam in Dan Bijbelverzen: (Richteren 18:28)...

Beth-Rafa

Eigennaam ♂ Betekenis: Huis van genezing – huis van gezondheid Een naam die voorkomt in de stamboom van Juda, als de zoon van Eston. Bijbelverzen: (1 Kronieken 4:12) Eston nu gewon Beth-Rafa,...

Beth-Peor

Plaatsnaam Betekenis: Huis van Peor Een plaats in het oosten van de Jordaan, tegenover Jericho en tien kilometer boven Beth-Haran Bijbelverzen: (Deuteronomium 3:29) Alzo bleven wij in dit dal tegenover Beth-Peor. (Deuteronomium...

Beth-Pelet

Plaatsnaam Betekenis: Vluchtadres – vluchthuis – asiel Een van de uiterste steden van de stam Juda aan de grens van Edom. Bijbelverzen: (Jozua 15:27) En Hazar-Gadda, en Hesmon, en Beth-Pálet, (Nehémia 11:26)...