Bethuël

Eigennaam ♂ & Plaatsnaam Betekenis: Een plaats gewijd aan God – door God afgezonderd De zoon van Nahor en de vader van Rebekka Een stad in het gebied van Simeon Bijbelverzen: Genesis...

Beth-Tappûah

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de appels Een van de steden van Juda, in het bergachtige gebied en in de buurt van Hebron. Bijbelverzen: (Jozua 15:53) En Janum, en Beth-Tappûah, en Aféka,

Beth-Zur

Eigennaam & Plaatsnaam Betekenis: Huis van rots – huis van de rots Een van Judea’s sterkste steden in de bergen van Juda, tussen Halhul en Gedor. De zoon van Maon (1 Kronieken...

Beth-Sémes

Plaatsnaam & Naam van een tempel Betekenis: Huis van de zon Plaats in Juda Zonnetempel in Egypte (Jeremía 43:13) Bijbelverzen: Jozua 15:10 – Jozua 19:22 – Jozua 19:38 – Jozua 21:16 –...

Beth-Sean

Plaatsnaam Betekenis: Huis van rust – Huis van ivoor Een stad van Manasse, hoewel binnen de grens van Issaschar, ten zuidoosten van de zee van Galilea en ten westen van en op...

Beth-San

Plaatsnaam Betekenis: Huis van rust – huis van ivoor Bijbelverzen: (1 Samuël 31:10) En zij leiden zijn wapenen in het huis van Astharôth; en zijn lichaam hechtten zij aan den muur te...