Bigthan

Eigennaam ♂ Betekenis: In de wijnpers – gever van vlees Een van de eunuchen die de wacht hielden bij de deur in het hof van Ahasvéros. Met Theres spande hij samen tegen...

Biztha

Eigennaam ♂ Betekenis: In de wijnpers – gever van vlees Een eunuch van Ahasveros Bijbelverzen: (Esther 1:10) Op den zevenden dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij...

Bidkar

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van de steekpartij – huurmoordenaar – moordenaar Jehu’s officier. Bijbelverzen: (2 Koningen 9:25) Toen zeide [Jehu] tot Bidkar, zijn hoofdman: Neem, werp hem op dat stuk lands van...

Bichri

Eigennaam ♂ Betekenis: Eerstgeborene – jeugdige – eerste vruchten Een Benjaminiet, vader van Séba, die in opstand kwamen tegen David. Bijbelverzen: 2 Samuël 20:1 – 2 Samuël 20:2 – 2 Samuël 20:6...

Bézek

Plaatsnaam Betekenis: Bliksem – lichtflits De woonplaats van Adoni-Bezek, in het aan Juda toegewezen gebied. Het lag in de bergen, niet ver van Jeruzalem. De plaats waar Saul de troepen van Israël...