Barak

Eigennaam ♂ Betekenis: Bliksem – bliksemschicht – bliksemflits Een aanvoerder uit de stam Naftali die op aansporing van de richteres Debora een Kanaänitisch leger onder leiding van Sisera versloeg. Hij wordt in...

Bartholoméüs

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van Tholomacus – een groef – Hij die het water opschort Eén van de twaalf apostelen. Bijbelverzen: (Matthéüs 10:3) Filippus en Bartholoméüs; Thomas en Matthéüs, de tollenaar; Jakobus,...

Baruch

Eigennaam ♂ Betekenis: Gezegende – Gezegend Zoon van Nerija en de loyale secretaris van de profeet Jeremia. Hij schreef o,a. de onheilsprofetie op die verbrand werd en een tweede, omvangrijker profetie. Zoals...