Bíleam

Eigennaam ♂ & Plaatsnaam Betekenis: De vernietiging van de mensen – verkwisting van het volk De heidense profeet uit Pethor aan de Eufraat. Hij is de ‘ziener’ die door Balak van Moab...

Bildad

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van de strijd – zoon van twist De tweede van Jobs drie vrienden. Hij wordt “de Suhiet” genoemd, wat zowel zijn familie als land weergeeft. Bijbelverzen: (Job 2:11)...

Bíkeat-Áven

Plaatsnaam Betekenis: IJdelheid – niets – nietigheid Een vlakte, vallei in Syrië Bijbelverzen: (Amos 1:5) En Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, en zal uitroeien den inwoner van Bíkeat-Áven, en dien,...

Bigvai

Eigennaam ♂ Betekenis: ≈ In mijn lichaam – gelukkige Het hoofd van een van de families die met Zerubbábel uit Babylon terugkeerde, met een groot aantal van zijn volgelingen. Een van mannen...