Bina

Eigennaam ♂ Betekenis: Fontein – een stromende – zoon van de Heer Zoon van Moza, een afstammeling van Jonathan Bijbelverzen: (1 Kronieken 8:37) En Moza gewon Bina; zijn zoon was Rafa; zijn...

Bilsan

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van de tong – vraagsteller – welsprekend Een metgezel van Zerubbábel Bijbelverzen: (Ezra 2:2) Dewelken kwamen met Zerubbábel, Jésua, Nehemia, Serája, Reëlaja, Mórdechai, Bilsan, Mizpar, Bigvai, Rehum [en]...

Bilhan

Eigennaam ♂ Betekenis: Zwak De zoon van Ézer een nakomeling van Ezau De zoon van Jedíaël Bijbelverzen: (Genesis 36:27) Dit zijn de zonen van Ézer: Bilhan, en Záävan, en Akan. (1 Kronieken...

Bilha

Eigennaam ♀ & Plaatsnaam Betekenis: Zwakheid – haperende – verlegen Een slavin gegeven aan Rachel door Laban en door haar aan Jacob gegeven als een bijvrouw. Ze was de moeder van Dan...

Bilga

Eigennaam ♂ Betekenis: Vrolijkheid – eerstgeborene Een priester, in de tijd van David Een priester of priesterlijke familie, die terugkeerde uit Babylon, met Zerubbábel. Bijbelverzen: (1 Kronieken 24:14) Het vijftiende voor Bilga,...