Bitja

Eigennaam ♀ Betekenis: Dochter van de Heer De dochter van een Faraö die met Mered trouwde, een afstammeling van Juda. Of deze Faraö een Egyptische koning was, of dat het in dit...

Bithron

Naam van een plaats of kloof Betekenis: Het hele land strekt zich uit – de kloof lijkt niet te zijn Geen echte naam. Het geeft eerder de kloof aan waardoor Abner Mahanáïm...

Bislam

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van vrede – vredig Eén van de drie buitenlandse officieren die een klachtbrief tegen de joden aan Arthahsasta schreven Bijbelverzen: (Ezra 4:7) En in de dagen van Arthahsasta...

Birsa

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon des verderfs – zoon van goddeloosheid De koning van Gomórra Bijbelverzen: (Genesis 14:2) Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sódom, en met Birsa, koning van Gomórra,...

Birzávith

Eigennaam ♂ Betekenis: Put van olijven – bron van de olijfboom – selectie van olijven Een naam die voorkomt in de stamboom van Aser Bijbelverzen: (1 Kronieken 7:31) De kinderen van Bería...

Binnui

Eigennaam ♂ Betekenis: Gebouw Een leviet, vader van Noádja. Twee Israëlieten, die een buitenlandse vrouw hadden genomen. Een leviet, zoon van Hénadad, die onder Nehemia hielp bij het herstel van de muur...