Aalmoes

Aalmoes wordt in het Oude Testament niet genoemd, maar in de wet wordt wel aangezet tot liefdadigheid ter voorkoming van armoede onder het volk. In de tijd van de Heer was bedelen gebruikelijk (Markus 10:46 – Handelingen 3:2). De Farizeeën waren zeer opzichtig in het geven van aalmoezen (Mattheus 6:2-4). De Heer veroordeelt dit sterk.