Beth-Háram

Plaatsnaam

Betekenis: Huis van de hoogte

Een stad van Gad ten Oosten van van Jordanië. Eeuwen later Libias of Livias genoemd, naar de vrouw van keizer Augustus, Livia.

Bijbelverzen:

(Jozua 13:27) En in het dal, Beth-Háram, en Beth-Nimra, en Sukkoth, en Zefon, wat over was van het koninkrijk van Sihon, den koning te Hesbon, de Jordaan en [haar] landpale, tot aan het einde der zee van Cinnereth, over de Jordaan, tegen het oosten.

Deel dit artikel op: