Baëna

Eigennaam ♂

Betekenis: In verdrukking –

  1. Oversten van benden van Sauls zoon Jónathan.
  2. Een uit de Babylonische ballingschap teruggekeerde man uit de stam Juda.
  3. Vader van Zadok en één van de mannen van het volk van Israël.

Bijbelverzen:

2 Samuël 4:2 – 2 Samuël 4:5 – 2 Samuël 4:6 – 2 Samuël 4:9 – 2 Samuël 23:29 – Ezra 2:2 – Nehémia 3:4 – Nehémia 7:7

Deel dit artikel op: