Augustus

Eigennaam ♂

Betekenis: Heilig – goddelijk

Imperator Caesar Augustus , geboren als Gaius Octavius (Thurinus), die zich na zijn adoptie door zijn oudoom Gaius Julius Caesar noemde, meestal kortweg aangeduid met de door hemzelf niet gebruikte naam Octavianus (voor 27 v.Chr.) of Augustus (na 27 v.Chr.), was de eerste princeps (“keizer”) van Rome. Door steeds meer verschillende bevoegdheden van republikeinse magistraten naar zich toe te trekken kreeg hij als alleenheerser de feitelijke macht over Rome in handen. Hij was het die een beschrijving van inwoners en bezit verordende, waardoor Jozef en Maria naar Bethlehem reisden, alwaar Jezus werd geboren

Bijbelverzen:

(Lukas 2:1) En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

Deel dit artikel op: