Athlai

Eigennaam ♂

Betekenis: Door God verwijderd – door God ontdaan – Gekweld door God

Een van de zonen van Bebai die, onder druk van Ezra, van zijn buitenlandse vrouw scheidde.

Bijbelverzen:

(Ezra 10:28) En van de kinderen van Bebai: Jóhanan, Hanánja, Sabbai, en Athlai.

Deel dit artikel op: