Athéne

Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Moeder Ana – onzekerheid

De hoofdstad van Griekenland wordt genoemd als één van de ‘preek’-plaatsen van de apostel Paulus (Handelingen 17:16-34). De stad was vol afgodsbeelden en altaren, maar was ook bekend als een centrum van filosofie en kunst. Anders dan in Thessalonica of Korinthe had het werk van de apostel hier weinig succes (Handelingen 17:34).

Bijbelverzen:

(Handelingen 17:15) En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athéne toe; en als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timótheüs, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij.

(Handelingen 17:16) En terwijl Paulus hen te Athéne verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.

(Handelingen 17:21) (Die van Athéne nu allen, en de vreemdelingen, die zich daar onthielden, besteedden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.)

(Handelingen 17:22) En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van Athéne! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.

(Handelingen 18:1) En na dezen scheidde Paulus van Athéne en kwam te Korinthe;

(1 Thessalonicenzen 3:1) Daarom, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athéne alleen gelaten worden;

Deel dit artikel op: