Atára

Eigennaam ♀

Betekenis: Kroon – diadeem

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 2:26) Jeráhmeël had nog een andere vrouw, welker naam was Atára; zij was de moeder van Onam.

Deel dit artikel op: