Assus

Plaatsnaam

Betekenis: Dichtbij komen – nabij – naderend

Bijbelverzen:

(Handelingen 20:13) Maar wij, vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af naar Assus, waar wij Paulus zouden innemen; want hij had het alzo bevolen, en hij zelf zou te voet gaan.

(Handelingen 20:14) En als hij zich te Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem in, en kwamen te Mityléne.

Deel dit artikel op: