Azië

Naam van een gebied

Betekenis: Het oosten

Bijbelverzen:

(Handelingen 2:9), (Handelingen 6:9), (Handelingen 16:6), (Handelingen 19:10), (Handelingen 19:22), (Handelingen 19:26), (Handelingen 19:27), (Handelingen 19:31), (Handelingen 20:4), (Handelingen 20:16), (Handelingen 20:18), (Handelingen 21:27), (Handelingen 24:18), (Handelingen 27:2), (1 Korinthe 16:19), (2 Korinthe 1:8), (2 Timótheüs 1:15), (1 Petrus 1:1), (Openbaring 1:4), (Openbaring 1:11)

Deel dit artikel op: