Arza

Eigennaam ♂

Betekenis: Aarde- land

Een rentmeester over het huis van Ela, de koning van Israël, in wiens huis in Thirza, Zimri, de aanvoerder van de helft van de strijdwagens, samenzwoer tegen Ela en hem doodde toen hij dronken was.

Bijbelverzen:

(1 Koningen 16:9) En Zimri, zijn knecht, overste van de helft der wagenen, maakte een verbintenis tegen hem, als hij te Thirza was, zich dronken drinkende in het huis van Arza, den hofmeester te Thirza;

Deel dit artikel op: