Arod

Eigennaam ♂

Betekenis: Vlucht – voortvluchtig – wilde ezel

Een zoon van Gad die in Genesis 46:16 Arodi wordt genoemd.

Bijbelverzen:

(Numeri 26:17)  Van Arod het geslacht der Arodieten; van Areli het geslacht der Arelieten.

(Genesis 46:16)  En de zonen van Gad: Zifjon en Haggi, Schuni en Ezbon, Eri en Arodi, en Areli.

Deel dit artikel op: