Arba

Eigennaam ♂

Betekenis: Vier – plein

Stad van Arba = Hebron

Bijbelverzen:

(Jozua 15:13) Doch Kaleb, den zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar den mond des HEEREN tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron.

(Jozua 21:11) Zo gaven zij hun de stad van Arba, den vader van Anok (zij is Hebron), op den berg van Juda, en haar voorsteden rondom haar.

Deel dit artikel op: