Aram

Eigennaam ♂

Betekenis: Verheven – hoog

Bijbelverzen:

Genesis 10:22, Genesis 22:21, Genesis 25:20, Genesis 28:2, Genesis 28:5, Genesis 28:6, Genesis 28:7, Genesis 31:18, Genesis 33:18, Genesis 35:9, Genesis 35:26, Genesis 46:15, 1 Kronieken 1:17, 1 Kronieken 2:23, 1 Kronieken 7:34, Matthéüs 1:3, Matthéüs 1:4, Lukas 3:33,

Deel dit artikel op: