Antipas

Eigennaam ♂

Betekenis: Tegen iedereen, hij die tegen iedereen is

Bijbelverzen:

(Openbaring 2:13) Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.

Deel dit artikel op: