Anna

Eigennaam ♀

Betekenis: Geschenk – begunstigd

Bijbelverzen:

(Lukas 2:36) En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.

Zie ook: Hanna

Deel dit artikel op: