Amrafel

Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Spreker van duistere dingen – spreker van verborgen dingen – gigantisch

Bijbelverzen:

(Genesis 14:1) En het geschiedde in de dagen van Amrafel, den koning van Sinear, van Arioch, den koning van Ellasar, van Kedor-Laómer, den koning van Elam, en van Tideal, den koning der volken;

(Genesis 14:9) Tegen Kedor-Laómer, den koning van Elam, en Tideal, den koning der volken, en Amrafel, den koning van Sinear, en Arioch, den koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf.

Deel dit artikel op: