Amána


Naam van gebergte

Betekenis: Verbond – geloof – waarheid – bevestiging

Bijbelverzen:

(Hooglied 4:8) Bij Mij van den Libanon af, o bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van Amána, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden.

Deel dit artikel op: