Achsaf

Plaatsnaam

Betekenis: Tovenarij – waan – betovering – bezwering

Bijbelverzen:

(Jozua 11:1) Het geschiedde daarna, als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, den koning van Madon, en tot den koning van Simron, en tot den koning van Achsaf,

(Jozua 12:20) De koning van Simron-Meron, één; de koning van Achsaf, één;

(Jozua 19:25) En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf,

Deel dit artikel op: