Ahóah


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Broeder van vuur – broederlijk

Bijbelverzen:

(1Kron 8:4) En Abisúa, en Náäman, en Ahóah,

Deel dit artikel op: