Ahítub

Eigennaam ♂

Betekenis: broer van goedheid – goede broer

  • De zoon van Pínehas. Na de dood van zijn grootvader Eli werd hij hogepriester.
  • De vader van Zadok, die door Saul tot hogepriester werd gemaakt na de uitroeiing van de familie van Achimélech

Bijbelverzen:

(1Sam 14:3), (1Sam 22:9), (1Sam 22:11), (1Sam 22:12), (1Sam 22:20), (2Sam 8:17), (1Kron 6:7), (1Kron 6:8), (1Kron 6:11), (1Kron 6:12), (1Kron 6:52), (1Kron 9:11), (1Kron 18:16), (Ezra 7:2), (Neh 11:11)

Deel dit artikel op: