Aházia

Eigennaam ♂

Betekenis: De Heer heeft (beschermend) gegrepen – De HEERE houdt vast

Korte omschrijving:

  • Zoon van Achab en koning van Israël
  • Zoon van Jehóram en koning van Juda

Aházia regeerde over het 10-stammenrijk van 852-855. Deze zoon van Achab leefde slechts kort, omdat hij stierf na een ernstige val. Elia bestrafte hem, omdat hij een Filistijnse god Baal-Zebub te Ekron liet raadplegen over zijn toekomst (2 Koningen 1).
Ook de Aházia van Juda regeerde maar kortstondig, in 845 v. Chr.
Jehu, die Joram van Israël doodde, heeft ook zijn bondgenoot Aházia aangevallen, ten gevolge waarvan deze stierf in Megiddo (2 Koningen 8:25-29; 2 Koningen 27-29).

Bijbelverzen:

(1 Koningen 22:40), (1 Koningen 22:49), (1 Koningen 22:51), (2 Koningen 1:2), (2 Koningen 1:18), (2 Koningen 8:24), (2 Koningen 8:25), (2 Koningen 8:26), (2 Koningen 8:29), (2 Koningen 9:16), (2 Koningen 9:21), (2 Koningen 9:23), (2 Koningen 9:27), (2 Koningen 9:29), (2 Koningen 10:13), (2 Koningen 11:1), (2 Koningen 11:2), (2 Koningen 12:18), (2 Koningen 13:1), (2 Koningen 14:13), (1 Kronieken 3:11), (2 Kronieken 20:35), (2 Kronieken 20:37), (2 Kronieken 22:1), (2 Kronieken 22:2), (2 Kronieken 22:7), (2 Kronieken 22:8), (2 Kronieken 22:9), (2 Kronieken 22:10), (2 Kronieken 22:11),

Deel dit artikel op: