2 Samuël 7:17

Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.

Deel dit artikel op: