2 Samuël 6:15

Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des HEEREN op, met gejuich en met geluid der bazuinen.

Deel dit artikel op: