2 Samuël 4:3

En de Beërothieten waren gevloden naar Gitthaïm, en waren aldaar vreemdelingen tot op dezen dag.

Deel dit artikel op: