2 Samuël 3:4

En de vierde, Adónia, de zoon van Haggith; en de vijfde Sefátja, de zoon van Abítal;

Deel dit artikel op: