2 Samuël 3:17

Abner nu had woorden met de oudsten van Israël, zeggende: Gij hebt David te voren lang tot een koning over u begeerd.

Deel dit artikel op: