2 Samuël 3:15

Isbóseth dan zond heen, en nam haar van den man, van Paltiël, den zoon van Laïs.

Deel dit artikel op: