2 Samuël 22:15

En Hij zond pijlen uit en verstrooide ze; bliksemen en verschrikte ze.

Deel dit artikel op: