2 Samuël 22:14

De HEERE donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem.

Deel dit artikel op: