2 Samuël 2:20

Toen zag Abner achter zich om, en zeide: Zijt gij dit, Asahel? En hij zeide: Ik ben het.

Deel dit artikel op: