2 Samuël 19:23

En de koning zeide tot Simeï: Gij zult niet sterven. En de koning zwoer hem.

Deel dit artikel op: