2 Samuël 18:30

En de koning zeide: Ga om, stel u hier; zo ging hij om, en bleef staan.

Deel dit artikel op: