2 Samuël 17:7

Toen zeide Husai tot Absalom: De raad, dien Achitófel op ditmaal geraden heeft, is niet goed.

Deel dit artikel op: