2 Samuël 16:20

Toen zeide Absalom tot Achitófel: Geeft onder ulieden raad, wat zullen wij doen?

Deel dit artikel op: