2 Samuël 15:33

En David zeide tot hem: Zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn;

Deel dit artikel op: