2 Samuël 13:35

Toen zeide Jónadab tot den koning: Zie, de zonen des konings komen; naar het woord uws knechts, alzo is het geschied.

Deel dit artikel op: