2 Samuël 11:14

Des morgens nu geschiedde het, dat David een brief schreef aan Joab; en hij zond dien door de hand van Uría.

Deel dit artikel op: