1 Samuël 31:11

Als de inwoners van Jabes in Gílead daarvan hoorden, wat de Filistijnen Saul gedaan hadden;

Deel dit artikel op: