1 Samuël 30:31

En tot die te Hebron, en tot al de plaatsen, waar David gewandeld had, hij en zijn mannen.

Deel dit artikel op: