1 Samuël 23:1

En men boodschapte David, zeggende: Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehíla, en zij beroven de schuren.

Deel dit artikel op: